Thói quen sử dụng mỹ phẩm của phụ nữ Việt

report-cover-bg

Thói quen sử dụng mỹ phẩm của phụ nữ Việt

  • Member Price: FREE
Membership Options
Category:

Product Description

Asia Plus Inc. (Tokyo, Nhật Bản), đã tiến hành khảo sát “Về thói quen sử dụng mỹ phẩm của phụ nữ Việt” trong số 500 phụ nữ tuổi từ 20 – 39. Khảo sát tiến hành nghiên cứu về “thói quen trang điểm”, “chi tiêu”, “nguồn thông tin” và “hình ảnh thương hiệu bởi quốc gia”.

Download the Free Overview

44% phụ nữ thường xuyên trang điểm

  • Phụ nữ Việt thường xuyên trang điểm, khảo sát đã chỉ ra rằng chỉ 24% trang điểm hằng ngày và 44% trang điểm ít nhất một tuần một lần, trong khi 45% trang điểm chỉ khi có dịp gì đặc biệt.
  • Các trường hợp trang điểm phổ biến là “dự tiệc (88%)”, “hẹn hò (70%)”. Và khoảng 11% phụ nữ Việt “luôn luôn” trang điểm khi đi làm hoặc đi học.

140,000 VND là số tiền trung bình tiêu xài cho mỹ phẩm trong một tháng

Trong việc chi tiêu cho mỹ phẩm, báo cáo đã chỉ ra rằng phụ nữ Việt xài trung bình khoảng 140,000 VND trong một tháng. Chỉ 21% xài nhiều hơn 200,000 VND. Việc chi tiêu cho mỹ phẩm có liên quan tới thu nhập cá nhân. Những người có thu nhập thấp hơn 5 triệu đồng một tháng tiêu xài khoảng 110,000 VND cho mỹ phẩm trong tháng, trong khi những người có thu nhập cao hơn 5 triệu đồng thì trả khoảng 190,000 VND.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thói quen sử dụng mỹ phẩm của phụ nữ Việt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *